ee en ru
EESTI SÜDAMAA
FAKTE JÄRVAMAAST

 

Järvamaa üldpindala on 2675 km2, mis moodustab Eesti pindalast 5,1%. Järva maakonna keskuseks on Paide linn. Kaugused Paidest teiste maakondade keskusteni on järgmised:

Tallinn 92 km
Haapsalu 153 km
Jõgeva 72 km
Jõhvi 150 km
Kuressaare 237 km
Kärdla 207 km
Põlva 149 km
Pärnu 95 km
Rakvere 81 km
Rapla 62 km
Tartu 102 km
Valga 152 km
Viljandi 71 km
Võru 171 km

Järvamaa elanike arv oli rahvastikuregistri andmetel
1. jaanuari 2017. a seisuga 30378, mehi 14798 ja naisi 15580.

Asustustihedus – 12,4 elanikku km² kohtaJärva on rahvaarvult Eesti 11. maakond ja pindalalt Eesti 10. maakond. Enamuse maakonna rahvastikust moodustavad eestlased.

Järva maakonnas paiknevad Eesti ühed viljakamad põllumaad, seetõttu domineerivad majandusharudest põllumajandus ja toiduainetööstus. Järvamaa ettevõtetest üle kolmandiku tegutseb põllumajandus- ja metsandussektoris. Palju on ka kaubandus-, ehitus- ja töötleva tööstuse ettevõtteid.

ÄRIPÄEVA POOLT 2016. AASTA OKTOOBRIS AVALDATUD JÄRVAMAA ETTEVÕTETE TOP 10 OLID JÄRGMISED ETTEVÕTTED:

Verston Ehitus OÜ, Konesko AS, Fijom Plus OÜ, Linery OÜ, Jalax AS, Comfort AE AS, Dairy Trading OÜ, Järva Veod OÜ, Estonia OÜ, Järva Tarbijate Ühistu TÜH.

 

JÄRVAMAA OMAVALITSUSED:

Paide linn
Aadress: Pärnu 3, 72711 PAIDE
Veebileht: www.paide.ee
Pindala 442 km2
Elanike arv: 10898 (01.01.2018)

Türi vald
Aadress: Kohtu 2, Türi 72213
Veebileht: www.tyri.ee 
Pindala 1008,72 km2
Elanike arv: 11061 (01.01.2018)

Järva vald
Aadress: Pikk tn 56, Järva-Jaani, 73301
Veebileht: http://jarvavald.kovtp.ee
Pindala 1196 km2
Elanike arv: 9202 (01.01.2018)

 

FacebookTwitter
TUNNUSTAMISED

Järva Maavanema poolt välja antud teenetemärgid:

 

1. Järvamaa vapimärk antakse isikule Järva maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks.


Järvamaa vapimärgiga autasustatud (kuni 2018)

 

3. Järvamaa teenetemärk antakse isikule Järva maakonna arengule oluliselt kaasa aidanud töö ja tegevuse tunnustamiseks või Järva maakonna jaoks olulise saavutuse tunnustamiseks.


Järvamaa teenetemärgiga autasustatud (kuni 2018)

 

 

 

 

2. Järvamaa teenetemedal antakse isikule Järva maakonna arengule oluliselt kaasa aidanud pikaajalise töö ja tegevuse tunnustamiseks.


Järvamaa teenetemedaliga autasustatud (kuni 2018)
 

 

Siseministri määrus “Maakonna teenetemärkide kehtestamine” (kuni 28.12.2017 redaktsioonis)

FacebookTwitter
SÜDAMAA LOGO

Järvamaa logo on loodud märgina, mis määratleb ära Järvamaa geograafilise asukoha, kinnistab siinsete elanike kohatunnet ja turundab Järvamaad kui positiivset elukeskkonda ning logistiliselt mugavat paika.

 

Järvamaa sümboliks valitud puu iseloomustab Järvamaad  parimal ja ehedamal kujul ehk südamekujulise  võraga puu kannab sõnumit puhta loodusega ning loodusest hoolivast maakonnast.

Puu kujund peidab endas nii Tammsaare tamme, Türi südamekujulist õuna. Puu keskmes asetsev süda viitab Järvamaa asukohale Eesti keskel.

Puu tugevad juured viitavad Järvamaa viljakatele muldadele ja ka siinsetele inimestele, kelle juured siin on ning kes Järvamaad oma koduks peavad.

 

NB! Logo kasutamisel jälgida juhendi tingimusi:

Järvamaa visuaalse identiteedi juhend (logomanuaal) (pdf)

 

Logo failid (pdf, jpg, png):

logo kaks värvi (jpg)

logo kolm värvi (jpg)

logo kaks värvi (png)

logo kolm värvi (png)

logo mustvalge (must png)

Logo mustvalge (valge png)

logod pdf

Avatud südamega (jpg)

Südamaal tehtud (jpg)

Südamega loodud (jpg)

Mängime südamega (jpg)

Heartland of Estonia (jpg)

Esitluse taust (ppt)

Esitluse taust (ppt pilt)

Järvamaa Eesti südamaa taust (pdf)

 

Vektorgraafikas faile küsi info@visitjarva.ee

Top