Balti keti mälestusmärk

Balti kett oli 23. augustil 1989 toimunud massiüritus. Selle eesmärgiks oli näidata protesti nõukogude võimu vastu ja demonstreerida Baltimaade püüet vabadusele ning iseseisvusele Huvitav teada: *Balti ketis osales 2 miljonit inimest *Balti kett kulges läbi 3 Balti riigi *600 km-l seisid inimesed käsikäes katkematu ketina