Säästlikkuse sõnum Järvamaa külastajale

 • Arvesta igameheõigusega. Eramaal võid viibida päikesetõusust loojanguni, kui ei tekita kahju maavaldajale. Tarastatud/tähistatud eramaal liikumiseks vajad omaniku luba.
 • Kavanda matk hoolega.
 • Liigu jälgi jätmata. Korista prügi.
 • Telkida ja lõket teha võid ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas. Põletamiseks korja metsaalust risu ja käbisid. Tuleohtlikul ajal on lõkke tegemine keelatud ka lõkkealustel.
 • Pese kuival maal.
 • Järvamaa veekogudel võid sõita mootorita ujuvvahendiga. Kanna päästevesti.
 • Mootorsõidukiga liikle ainult selleks ettenähtud teel ja pargi ainult parklas.
 • Looduses liikudes hoia koer rihma otsas.
 • Püüa vältida metsloomade ja lindude häirimist, nendega kohtudes tõmbu tagasi ja väldi kontakti.
 • Kaitsealal võid korjata marju, seeni ja muid metsaande.
 • Puukidest hoidumiseks aitab sobiv riietus. Puugihammustusest teata arstile.
 • Kalapüük avalikuks kasutamiseks mõeldud veekogudel on lubatud tingimusel, et oled tasunud harrastuspüügiõiguse eest; tasuta on ainult ühe lihtkäsiõngega püük. Kanna alati kaasas kalastuskaarti ja isikut tõendavat dokumenti.
 • Talvel loodusesse minnes veendu eelnevalt raja ohutuses, võttes ühendust kohaliku matkajuhiga.
 • Loodusesse minnes võta kaasa laetud mobiiltelefon.
 • Hädaabinumbrid – päästeamet 112; keskkonnaga seotud murede korral riigiinfo telefon 1247; maanteeinfo telefon 1510Lõkkekoht Purskava allika juures