Järvamaa on roheline sihtkoht

EASi Turismiarenduskeskuse eestvedamisel liitus Eesti rahvusvahelise võrgustikuga Green Destinations. Kevadel 2020 käivitunud pilootprogrammis osaleb Järvamaa ühena seitsmest Eesti sihtkohast ning valiti maailma kestlike sihtkohtade TOP100 nimekirja.

Vaata Järvamaad tutvustavat videot

Roheliste sihtkohtade puhul on tegemist kvaliteediprogrammiga, mida Järvamaal tuleb edaspidi järjepidevalt täita. Sealjuures ei ole tegu kaugeltki mitte ainult turismi valdkonda puutuvaga, vaid kogu elukeskkonnaga laiemalt.

Põhjuseid, miks sellises programmis kaasa lüüa, on mitu. Nii Eesti inimeste kui meie külaliste seas on keskkonnateadlikkus pidevalt kasvanud ning reisisihiks valitakse järjest enam vaid neid paiku, mille suhtes külastaja võib kindel olla, et tegu on sihtkohaga, kus tõesti arvestatakse loodussõbralikkusega. Rahvusvahelises võrgustikus saame võimaluse õppida teiste sihtkohtade kogemusest, kuidas arendada külastajateekonda rohelisi põhimõtteid järgides ning aidata kaasa, et elukeskkond oleks järjest puhtam ja meeldivam ka meie oma inimestele.

Roheliste sihtkohtade võrgustiku põhiväärtusteks on

  • ehe – väärtustatakse kohalikke traditsioone ja pärandkultuuri;
  • vastutustundlik ja lugupidav – arvestatakse kohaliku kogukonnaga ning välditakse massiturismi;
  • majanduslikult jätkusuutlik – turismi edendades luuakse töökohti ning kaasatakse kohalikke ettevõtjaid;
  • keskkonna- ja kliimasõbralik – välditakse keskkonna halvendamist ja saastamist, tegeletakse kliimamuutusest tingitud probleemidega sh rahvatervise eest hoolitsemine;
  • loodussõbralik – kaitstakse väärtuslikke maastikke, ilusaid vaateid, looduslikke elupaiku ja elusloodust.

Järvamaal kui rohelisel sihtkohal on külalistele palju pakkuda: