Järvamaa laulu- ja tantsupidu “Aeg-ajalt tuleb küsida…”

2022. a Järvamaa laulu- ja tantsupeo märksõnaks on AEG, mis on sillaks inimpõlvede vahel. Aja abil mäletame minevikku, saame minna mõttes ajas tagasi laulupidude algusse ja jõuda saja aasta tagusesse kui üldlaulupeol kõlas esmakordselt „Koit”.  Aeg on abstraktne mõiste, sellesse võib uppuda, sellesse võib end unustada; aja möödumist võib mitte märgata. Sageli aega ei ole ja tihtilugu lööme aega surnuks. Seepärast ei räägi ka Järvamaa laulu- ja tantsupidu ajast surmtõsiselt ja pelgalt minevikuvormis, vaid ikka mängides ja lustiga, erinevad põlvkonnad rõõmsalt koos laulmas ja tantsimas.

Kontakt

Türi vald Türi linn Andreas Kurrikoffi tänav 5A