Matkarajad Norra allikate alal

Endla kaitseala lääneosas on Norra-Oostriku allikate ala. Ligi 10 km pikkuse teelõigu ääres pulbitseb maapinnal või mullitab jõepõhjades ca 40 allikat ja allikarühma. Alal on 4-5 erinevat allika juurde viivat matkarada.  Mõõtmistel üllatas Norra allikas tulemusega, lastes välja voolata 360 l/sek ehk 36 ämbritäit vett 1 sekundis. Sopa allika 6m läbimõõduga allikalehtri sügavus on 4,8 m. Oostriku ja Võlingi allikast paremaks veemängu vaatlemiseks on allika kaldale tehtud puust purded ja laudtee. Lisaks on kogu allikate alal mitmeid puhkealasid, kus saab puhata ning kaunis looduses aega veeta.