Rava tammik ja järv

Rava tammik Järvamaal võeti kaitse alla juba 1936. aastal eesmärgiga kaitsta ja säilitada liigirikast tamme-segapuistu. Rava tammiku suurus on 22 ha ja sellel kasvab 92 kaitsealust põlist tamme, 16 suurt lehist ja üks mitmesaja aastane mänd. Tammikut külastades mõistad looduse igavikulisust: inimene kaob, aga puud jäävad. Rava tammiku servas asuv 2,5 ha veekogu ilmestab loodust ja on kena suplus- ja puhkekoht. Rava järve ääres on lõkkeasemega puhkekoht.  Järve kaldale on ehitatud Rava mõis. OLULINE: 2023.a sügisest on sillal viibimine keelatud.