Veskisilla hotell

Veskisilla hotell pakub lisaks majutusele palju võimalusi vaba aja veetmiseks. Sul on võimalik Veskisilla hotellis mängida bowlingut, sõita hobikardi rajal või õngitseda forellitiigis. Huvitav teada: *Hotelli peahoone on renoveeritud vana veskihoone * Veskisilla hotell on ehitatud Pärnu jõe kaldale. * Igal laupäeval on hotelli “tantsumajas” elava muusikaga tantsuõhtu.